ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ТРУД – иновативно училище за южна България

„Образованието е най-мощното средство, което може да бъде
използвано, за да се промени светът“ Нелсън Мандела
През всичките години на своето съществуване училище ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ с. Труд е търсило и продължава да търси верните
посоки, за да се превърне в желано място за развитие и изява.
От тази година училището има възможност да работи иноваторски и
да отговори на желанието на родителите за НОВО, модерно и
отговарящо на времето, в което живеем училище.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е сред петте училища в Пловдивска
област, обявено за Иновативно училище с решение №391 на
Министерски съвет от 17.07.2017г.

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ТРУД
В иновативния процес са включени 18 ученици от II-ри Б клас с класен ръководител Ивелина Маджарова.
През първата учебна 2017-2018 година фокусът на иновацията ще бъде върху усъвършенстването на
обучението и образователната среда. Ще бъде проследено развитието и резултатите по математика до
приключване на етапа на образование на избраният по програмата клас.
Ще бъде приложен технологизиран процес на самостоятелно учене и преподаване, задаване на домашна
работа,проекти и състезателни седмични задания чрез виртуален облак, виртуална класна стая,
осъществяване на всекидневна две-минутна обратна връзка в края на часа, организиране на „Иновативни
родителски срещи“. Учебният процес ще носи удоволствие за всяко дете, ще насърчава работата му и ще
утвърждава вярата му в собствените възможности и постижения.

“ЕФЕКТИВНИ, ВДЪХНОВЕНИ, ИНОВАТИВНИ, ДИНАМИЧНИ И ОТГОВОРНИ-ТОВА Е НАШАТА ЦЕЛ!”

Източник: в. “Трудски вести” брой 1 ДЕКЕМВРИ /стр. 2-ра

Вестникът е достъпен и онлайн: ЛИНК КЪМ “Трудски вести”