ОБЩИНА МАРИЦА ТЕГЛИ КРЕДИТ- В ТРУД ЩЕ ИМА СПОРТНА ЗАЛА

На 16.03.2018г. в заседателната зала на Община ,,Марица“ се проведе обсъждане на предложение, изтеглянето на общински кредит от 6 млн. лв. за изграждане на инфраструктурни обекти. Кредитът ще бъде облигационен със срок за погасяване 10г. и 3г. гратисен период с лихва, определена от основния лихвен процент на БНБ плюс до 2,2% горница. Кредитът ще се разходва за различни планови дейности в повечето села, като за Труд са отделени 1 000 000лв за построяване на спортна зала. На обсъждането основни присъстващи бяха кметовете на населените места, кметски съветници, общински съветници, служители от администрацията на Община ,,Марица“ и неясно колко граждани, не обвързани с горепосочените категории. Представители на нашето сдружение ,,Бъдеще за с.Труд“ бяхме Станимир Тончев и Атанас Иванов. При първия опит да се намесим в обсъждането и да зададем въпроси, бяхме заклеймявани от присъстващите като врагове на общината, които искат да саботират добрите намерения и с викове, че сме предатели и политически опоненти на властта – не ни се даде възможност да развием тезата си.
Ето защо, искаме от страниците на вестник ,,Трудски вести“, спокойно да изложим нашето мнение като най-важното от него е:

-Ние НЕ сме против този кредит и заложените за изпълнение чрез него обекти. Ние сме против начина на обсъждането – изключително незаконосъобразно и недемократично!
-Защо мислим така: Не е спазен чл.14,15,16 от Закона за общинския дълг (тези членове са доста обемисти, затова няма да го цитираме целия) и най-вече чл.14/4 ,,Проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Апострофираха ни с това, че кметовете и кметските съветници са знаели, разгледали са предложенията и са ги подкрепили. Да, ама не! Кметски съветници и общински такива от Труд задаваха въпроси касаещи пряко функцията на обекта Спортна зала, което показва, че не са запознати добре. Кой тогава решава какви са потребностите на дадено населено място и коя потребност е с приоритет? Съгласно чл.33 от Правилника за дейността на общинския съвет към община Марица, кметските съветници се назначават от партиите, представени в общински съвет и няма гражданска квота, както се препоръчва по Европейските директиви и добрите практики на страните от ЕС по отношение на гражданското общество. Какво би могъл да реши един кметски съветник по-различно от това, което му нареди партията, която го е посочила за такъв? В този си вид, кметските съвети дублират общинския съвет в умален вид и без представителство от страна на гражданите гласуването и взимането на решения, касаещи всички нас като данъкоплатци, остава в страни от обществото, което прави процеса непрозрачен и недемократичен. Не си с партия, не си ценен и нямаш право на глас. Така разчитаме подобни ограничения. На въпроса с предвидените 2 000 000 млн.лв за ремонт на улици, в кои села и кои улици ще се ремонтират, отговора беше лаконичен: ,,В останалите 13 села“, без никой да знае в кое село, колко улици, кои, за колко пари и в какво ще се състои ремонта/закърпване дупки, тротоари, асфалтиране, запечатване, дренажи и т.н./. Също и за уличното осветление – количество лампи, вид лампи, кабели, кои улици и т.н. На раздяла у нас остана впечатлението, че присъствахме на сбирка на съзаклятници, на която се чуха само емоционални обосновки и нито една икономическа или техническа такава. Залата беше толкова единодушна и сплотена, както преди 10.11.1989г. и въобще не допусна различно мнение. Това си пролича и в края, когато кметове, кметски и общински съветници един по един ставаха и с хвалебствена реч благодаряха едва ли не, за възможността да бъде изтеглен този кредит и завършиха с думите ,, Аз съм ,,За‘‘ “.
Вие четящите тези редове, видяхте ли тук нещо демократично? Аз съм сигурен, че дори не знаете за предложението за кредит и какво ще се прави с него!
А за спортната зала какво знаете?
Все пак това са един милион лева, а не сто лева! Как ще се върнат вложените пари и кой ще ползва залата – жителите или отбори и спортисти?
Как този заем ще се връща – от къде ще дойдат парите – увеличаване на местни данъци и такси в конкретното село, за конкретния обект, някакви извънредни или допълнителни приходи?
На тези въпроси не успяха да ни отговорят!
В заключение искам да повторя, че не сме против посочените цели, за които се иска кредита. Нашето сдружение не е тъмна ретроградна организация. Ние сме за будно гражданско общество, което сега липсва. Против сме това, че гражданското общество е изолирано от обществения живот и не му се дава думата (чрез кметските съветници) по въпроси, засягащи го пряко.
Видим резултат от тази изолация е разрешението за построяване на биогаз инсталация в с.Труд, продажба на общински терени, включително и полски пътища. И кой знае какво още. Всичко това се улеснява и става възможно благодарение на така структурираните кметски съвети, създадени по начин игнориращ общността. Категорично осъждаме като невярни, всякакви твърдения, че правим политическа пропаганда, ние правим демокрация.

Автор Инж. Атанас Иванов

Източник: в. “Трудски вести” брой 4 МАРТ /стр. 2-ра

Вестникът е достъпен и онлайн: ЛИНК КЪМ “Трудски вести”