ЧИСТ ВЪЗДУХ И ТОПЛА КЪЩА ! ВИЖТЕ КАК?!

Милиони хора по света използват газови инсталации. Те са чисти, лесни за обслужване, поддържане и използване. В момента в България цената на газта за битовия потребител е 0.079лв/кВч, като това го прави привлекателно гориво за отопление и готвене. За сравнение, цената на пелетите при цена от 400лв/тон излиза 0.089ст/кВч.Освен стойността на горивото е важно да отбележим и влиянието върху околната среда. Всеки ден чуваме за мръсния въздух, който дишаме. Фини прахови частици се мерят постоянно от стотици станции и резултатите са много тревожни. Не малка част от замърсения въздух се дължи именно на използването на твърди горива (дърва и въглища) за отопление през зимата.Прилагаме едно сравнение на емисиите на котли с приблизително еднаква мощност, изгарящи различни видове горива. Избрани са високо качествени сертифицирани европейски продукти, които изхвърлят възможно най-малко вредни емисии във въздуха. За съжаление можем само да гадаем какво излиза от комините на по-евтините им алтернативи, както и тези, които изгарят въглища, понеже липсват официални независими данни от измерването на изгорелите им газове.

Видно е, че при газовите котли практически няма фини прахови частици, които се изхвърлят в атмосферата, а само газове от типа на въглероден оксид и въглероден диоксид. При анализа на данните беше установено, че скъпите котли на пелети и пиролизните котли на дърва се справят много добре с изгарянето на горивото и техните емисии са минимални. Все пак нека не забравяме, че при пиролизните котли трябва да се използват сухи дърва с определена влажност, за да се постигнат дадените параметри.Най-показателен е последния ред на таблицата, който показва чувствително завишение на праховите емисии при горене на дърва. Добре е да се отбележи, че въпреки завишението това е специално подбран котел с по- ниски емисии. В България основното гориво са въглищата и печките тип “чудо”.Колко е скъпо да не вредиш на природата? Инсталацията за една къща може да е една и съща, както за газов котел, така и за пелетен или такъв на дърва. За сравнение цената на един двуконтурен газов кондензен котел от висок клас е съизмерима с цената на пелетен или пиролизен котел от най-нисък клас. Ние от фирма МУЛТИТЕРМ ще ви консултираме за най-добрият начин за отопление на Вашият дом, офис, или промишлено предприятие!

www.multiterm.org

 

Източник: в. “Трудски вести” статия от  брой 4 март/2018г.

Вестникът е достъпен и онлайн: ЛИНК КЪМ “Трудски вести”