ТРУДЧАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПО-АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ- ИНТЕРВЮ С КМЕТА КРАСИМИР МИНКОВ

Г- н Минков, какво е Вашето впечатление от Общотоселското събрание?

На първо място, по смисъла на закона Общото събрание не събра достатъчен брой хора, за да има валидност и да вземе решения. Според закона, за да се признаят взети решения на общо събрание на населението, на него трябва да присъстват 1/10 от адресно регистрираните и имащи право на глас в селото. По тази причина, събранието протече под формата на дискусия. Разочарован съм от безхаберието и липсата на интерес от страна на населението на селото. Темата да се продават или не кметските земи е важна за селото и беше добре хората да изкажат своето мнение.

 

Каква според вас е причината за липсата на интерес от страна на населението?

Политическата обстановка в България последните години е нестабилна. Народът се нагледа на несправедливости. Вероятно не им се вярва, че от тях зависи нещо и, че гласът им ще бъде чут. В това отношение на 18-ти април изпуснаха много. С правилните аргументи, малкото присъстващи успяхме да си извоюваме сериозна финансова помощ в размер на 60 000 лв за капиталови разходи. Само ще кажа, че целият ни бюджет за 2017г. за капиталови разходи беше 10 000лв. В това отношение помогнаха много и от Сдружението.

 

Ще кажете ли нещо на населението на Труд, относно липсата на активност от тяхна страна по повод важни за селото въпроси?

Да! При свикване на общи събрания на населението се дискутират теми, касаещи доброто развитие на Труд. Аз като техен кмет искам да чуя тяхното мнение. Опитвам се да бъда насочен към хората и да спазвам техните демократични права. Такъв тип събрания се провеждат два три пъти в годината, не е толкова често, че да не могат хората да отделят време. Те са полезни, защото на такива събрания получавам информация за проблеми, сезират ме за важни събития, взимат се важни решения. Тази среща с хората ми дава възможност да работя по-целенасочено в техен интерес, и когато не присъстват, обществеността и всички ние губим. Призовавам трудчани да бъдат активни и търсещи промяна, за да можем да постигаме добри резултати заедно.

 

Мислите ли, че поставените въпроси на събранието ще намерят своето решение?

Заедно с кмета на община Марица г-н Иванов на 18-ти април набелязахме първи стъпки по осъществяване на някои от най-належащите проблеми за Труд. Оптимист съм и мисля, че вървим в правилна посока.

 

 

Източник: в. “Трудски вести” статия от  брой 5 АПРИЛ/2018г.

Вестникът е достъпен и онлайн: ЛИНК КЪМ “Трудски вести”