РОКАДИ В СЪСТАВА НА МЕСТНОТО СДРУЖЕНИЕ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на
Сдружение „Бъдеще за село Труд”,
уведомява ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, че поради лични причини
Анка Марлакова, Тодор Ботев и Светла Тодорова прекратяват своето членство в Сдружението. Бъдещи техни действия следва да НЕ БЪДАТ свързвани с дейността на „Бъдеще за село Труд”. С пожелания за успех и най-вече здраве! Попътен вятър приятели! 2019-та година Сдружение “Бъдеще за село Труд”, ще запази числения си състав, в следствие на приетите през предходната и настояща година нови членове,продължавайки да работи упорито за обществени каузи, развиващи село Труд! Да работи върху решаване на належащи за населението проблеми, както и да Ви информира за пряко касаещи качеството Ви на живот въпроси- екология,инфраструктура и други. Неразделна и нужна част за постигане на заложените цели е Вашата подкрепа и активна позиция! “Благодарим Ви активни хора, благодарим Ви, че Ви има!” УС “Бъдеще за селоТруд”

в. “Трудски вести” брой 13/Февруари-Март 2019
стр.1-ва