170 000 ОТИВАТ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ

От вниманието на екипа на вестник “Трудски вести” не убегна публична обява поръчка на Община Марица за паркоустройство и благоустрояване на един от парковете в село Труд.: „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ В ПИ 73242.501.324 ПО КК НА СЕЛО ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА” И ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ. ПЪРВИ ЕТАП: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ- ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, НАСТИЛКИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, във връзка с кандидатстване по Процедура ВО 06КГЖР001-19.032 „МИГ -Община Марица” – Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Решение РД-09-155/29.01.2019г. на община Марица Поръчката е спечелена от „Герт Груп” ЕООД с оферирана сума 170 035.77 лв. без ДДС или 204 042.92 с вкл. ДДС. Прашасващото празно и неизползваемо място се намира в квартала до прелеза и ако се превърне в хубав голям парк, би било притегателна точка за цялото село. Какво се случва с други имоти, които трудчани ползват , като площи за отдих и игра, са си поставили за цел да проверят от Сдружение “Бъдеще за село Труд”. “Има доста площи, за чието бъдеще местните са притеснени и ще им обърнем внимание”, коментира за “Трудски вести”, Станимир Тончев. Основателни са въпросите, има ли общината цялостна визия за парковете и зелените площи в село Труд или се работи само предизборно – на парче? Ще ви държим в течение и по тази тема!

в. “Трудски вести” брой 14/Април-Май 2019
стр. 3-та