ДЕЦАТА ПЪРВЕНЦИ С “ДАЙ ПЕТ” В С.ЧАВДАР

Както Ви информирахме в предходния брой, класовете рециклирали най-много бутилки пластмаса от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, спечелиха екскурзия до село Чавдар. Една от поредните инициативи на Сдружение „Бъдеще за село Труд“, развиваща дейност и в насока даване повече, и повече добри примери на подрастващото поколение – бъдещето на село Труд и България. Финансирането бе осигурено от самото Сдружение и спонсори, които бяха основната причина изненадата и поощрителната награда да стане факт! На 18 юни всички участници изживяха прекрасни моменти в “швейцарското” село Чавдар. Първата дестинация бе областта „св. Петка“, която се намира на хълм над селото, там е църквата, както и така известният ДЕТСКИ ВЪЖЕН АТРАКЦИОН. Той се състои от стена за катерене и няколко други игрушки. Трябва да признаем, че замисълът и изпълнението са много добри.
След като децата се нащуряха, последва културната част на дневната програма- АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ПАРК ТОПОЛНИЦА. Той се намира до църквата – група къщички, които пресъздават бита на неолитния човек – камини, столчета, неолитни тоалетни. В селото също има какво да се разгледа. ЦЕНТЪРЪТ е много добре направен, има езеро с мостчета и костенурки, детска площадка, амфитеатър и реиновирани сгради и градинки. След обедната пауза, бе посетен и ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР ЧАВДАР, който съхранява местното културно наследство, дигитализира, експонира, интерактивно представя фолклора и културните традиции, знания и умения като памет и жива практика.

Щастливи от факта, че се отмята още една страхотна инициатива, даваща на децата мотивация да опазват околната среда чиста. А най-голямото доказателство, че всичко мина прекрасно бяха усмивките на детските лица, които стоплиха сърцата на цялото Сдружение! Надяваме се с този материал да сме стоплили и Вашите! Кампанията за опазване на селото и околната среда чиста ще продължи и следващия срок, като след края му идната година, най-усърдния клас ще бъде също поощрен!