ЗАПАЛЕНОТО СМЕТИЩЕ ТРЕТИРАНО ОТ ОБЩИНАТА КАТО ПАСИЩЕ, ОТНОВО ОБГАЗИ ХИЛЯДИ

Многократно сигнализиран е Кметски съвет на с. Труд, в който членуват кмета на с. Труд, както и всички общински съветници от селото. За проблема се напомня на лични срещи, общоселски събрания, срещи с жители, като последният сигнал е от м. март 2019г., в който фигурира и становище за умишлен палеж!

ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПРЕДИ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ОГНЕНАТА СТИХИЯ МЕСТНОТО СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД“ АЛАРМИРА ЗА ПРОБЛЕМА, НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ!

Още за проблема от потърпевшите: „Представяме Ви „Поземлен имот 73242.150.45”. Още от 2015г. Община Марица го е обявила за пасище, което се отдава за ползване срещу 6 лв/декар на животновъдите, съгласно регистрацията им в Интегрираната информационна система на БАБХ. Това е видимо и от Решения с №168 и №169 на ОбС Марица взети с Протокол №6 от 04.06.2015г. Към решениеу №169 е включено и Приложение №1 – „ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”. Не изключваме и възможността, след като Община Марица го е предоставила за общо ползване на животновъдите, някой от тях да го е наел (по документи) и да ползва и субсидии за него! (предстои да стане ясно). И през 2019г. „Поземлен имот 73242.150.45” е определен за общо ползване като „пасище”.Това се вижда на стр. 62 от „ПРОГРАМАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2019 ГОДИНА”.

 

КАКВО ИЗЛИЗА – ТЕРЕНАЪТ Е ПАСИЩЕ, А НЕ СМЕТИЩЕ!

 

Според Станимир Тончев от Сдружение „Бъдеще за село Труд“, местната власт поставя жителите пред опасността да бъдат глобени с от 300 до 10 000лв, посочвайки им този терен за изхвърляне на отпадъци.

„Мнението ми е, че както по въпроса със сметището, така и много други, в местната самоуправа няма достатъчно желание, и мотивация да бъдат решени проблеми на населението. Вчера научихме, че сметището е закрито от РИОСВ Пловдив още 2009-та година, което е поредният парадокс – бих обобщил всичко това с думите „контролирана мизерия“… За „ежегодишния контрол“, за какъвто говори РИОСВ-Пловдив в медийното пространство, няма място за коментар! Що за прилаган контрол е този, след който сметището си е функциониращо и не е мръднало 10 години, след постановлението на директора на РИОСВ-Пловдив? Писали преписания и съставяли актове! Какво от това? Явно за тези институции приоритет е да събират глоби, а не да пазят здравето на данъкоплатците! Обръщам се от името на Сдружение „Бъдеще За село Труд“ – ще направим всичко възможно тази история да има благоприятно развитие, както за хилядите потърпевши от палежите, така и за тези, които се притесняват, къде ще изхвърлят растителните отпадъци във времето!“ допълва Станимир Тончев.