ЖИВА ЛИ Е ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ГЕРОИ ОТ СЕЛО ТРУД?

Всички в Труд познаваме паметника-чешма „Гергана“.
Колко от нас обаче го разпознават, като истински военен паметник пазещ паметта на
загиналите във войните герои? Разположен на ул. Никола Петков” №1 в село Труд, събиращ ни по различни поводи от десетилетия насам той се състои от три паметни плочи.
Лявата (от северната страна), отговаря на изискванията на ЗВП за военен паметник.
На тази плоча са изписани имената на загиналите войници от село Труд съответно в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1915 – 1918 г.

Какво означава това? Задавали ли сте си въпроса, защо състоянието му е плачевно, а поддръжката е оставена на доброжелатели и доброволци от село Труд?

Една от причините, е че същият не фигурира в „Националния регистър на военните паметници“.
Грижата и опазването на военните паметници освен на Държавата, на регионално ниво е възложена на общината и органите на местното самоуправление. За войнишкия паметник в село Труд това е община „Марица” и кметство на село Труд, като е и задължение на съответните кметове. Органите на изпълнителната власт са задължени да планират ежегодно в бюджетите си и средства за опазването и поддържането на тези паметници. Както е видно от състоянието на паметника, това обаче община Марица не го прави, не отделя нужните парични средства – не поддържа паметника.

Неразделна част от Закона за военните паметници е неговият „Национален регистър”. Този регистър се води от областните управи и от Министерството на отбраната.
За съжаление военния (войнишки) паметник на загиналите във войните трудчани не е вписан в него и следователно на национално ниво Държавата не знае за съществуването на паметника ни, като такъв.

В тази връзка съпредседателят на СНЦ „Бъдеще за село Труд”, Станимир Тончев, внесе сигнал до областния управителна Пловдивска област г-жа Каназирева, с искане за вписване на военният паметник на село Труд в „Национален регистър на военните паметници”. Сигналът е заведен под входящ №РД-39-23/21.02.2020г.

Надяваме се че след извършване на необходимата проверка от Областната управа, военният паметник в село Труд да бъде вписан в „Национален регистър на военните паметници”, което е основание, община и кметство да се самосезират, и потърсят нужните средства и положат усилия и грижа, за да може едно от културните богатства на Труд, да бъде в състояние, което носи гордост, и с вида си показва уважение към загиналите близки, роднини, българи!

Мигел де Сервантес – „Народ, който не помни своето минало, няма бъдеще”.