Тихомълком настаняват опасно за жителите на с. Труд и Строево производство

СНЦ „Бъдеще за село Труд“ застана зад здравето и нормалния живот на населението

След получен сигнал относно планиране изграждането на цех за рециклиране на кабели в близост до западните граници на с. Труд, СНЦ „Бъдеще за село Труд“ незабавно изготви и внесе становище, в защита на живущите в района.

След обмяна на информация с представители на СНЦ „Бендипара“ с. Строево (в чийто землище касае намерението на инвеститора), се оказва се, че населението не е информирано за това решение по протоколния и правен ред.

Предвид горе посочените обстоятелства, розата на ветровете и консултация с експерт относно възможните технологии на рециклиране, през изминалата седмица двете Сдружение от с. Труд и Строево входираха становища относно изграждането на този проект в община Марица. “Очакваме в най-кратки срокове от община Марица и РИОСВ да ни върнат отговор за този казус”, коментират представителите на двете сдружения Галина и Пламен.

От позицията на отговорни граждани и общественици, ние от Сдружение „Бъдеще за село Труд“ не спираме да мислим за бъдещето на нашето любимо село, допълва Станимир Тончев съпредседател на Сдружение “Бъдеще за село Труд”.

При наличие на каквато и да е информация относно декларираният проект от община Марица, ние ще Ви информираме тук и други информативни канали – медии, FB и др.