На пресконференция в БТА бяха обявени исканията протестиращите в Труд

На гражданско неподчинение ще излязат жителите на с. Труд, община Марица в Четвъртък 09.07.2020г. от 18:30 часа, със сборен пункт чешма Гергана. Причината са силните и интензивни миризми, които се изпускат във въздуха в следствие на функциониращата на 250м. от жилищен квартал централа за производство на топло и електроенергия от биомаса. Борбата на засегнатото население с миризмите от това производство продължава вече 5 години. Исканията на протестиращите са:

1. Затваряне на централата, докато нейното производство и съоръжения не се преведат в норми, позволяващи й да работи без да влошава живота на населението.

2. Въвеждане на норма за миризми в българското законодателство и предвиждане на мерки контролиращи нейното спазване.

3. Въвеждане на техника, която да регистрира коректно миризмите и в следствие на какви газове се отделят.

4. Задължителен ОВОС за всички централи работещи с биомаса, в хода на който да се осъществява пълно съгласуване със всички препоръки на министерството на здравеопазването и въвеждане на допълнителни възможности за технолoгичен и екологичен одит (осъществявани от държавни органи) на индустриални обекти, за които има данни, че потенциално влияят негативно на околната среда и хората, какъвто е случаят в село Труд и не само.

5. Въвеждане на задължително отстояние 3 км. от населени места и жилищни зони за производства, които вдигат шум и имат потенциално вредно въздействие върху населението и околната среда.

Тук може да гледате цялата пресконференция в БТА Пловдив