РИОСВ-Пловдив да направи публичен акта за временно спиране на централата за производство на енергия от биомаса в с. Труд.

След дългогодишните усилия и завоюваната най-после победа в битката за чист въздух и безопасна околна среда – временното спиране на централата за производство на енергия от биомаса в с. Труд, ние от “Бъдеще за село Труд” настояваме РИОСВ-Пловдив да публикува самия документ за налагане на принудителната административна мярка. Публичността на този акт, а оттук нататък и на всички действия на институциите, на проверките, резултатите от тях и документите по казуса, ще е стъпка към това победата да не се окаже временна и частична.

“Бъдеще за село Труд” приветства и оценява факта, че областният управител на Пловдив и министърът на здравеопазването в последните седмици се ангажираха с проблема на гражданите на Труд и влязоха в институционалната си роля според своите правомощия и задължения. Призоваваме към ангажираността по казуса на село Труд на Министърът на здравеопазването и Областния управител на гр. Пловдив, да се асоциират и Министърът на околната среда и водите и Министърът на земеделието, храните и горите. Оценяваме и декларираната готовност този път работата да бъде свършена докрай. Надяваме се тази ангажираност да продължи и бъдещо отваряне на централата за биомаса да се случи, когато констатираните нарушения след проверките на РИОСВ и здравното министерство бъдат трайно и ефективно отстранени. Отговорността за това е както на институциите, така и на инвеститора. А интересът правилата да се спазват, контролните органи да работят, околната среда да е чиста, а бизнесът да е изряден и в замяна да получава подкрепа, а не отпор от гражданите, е общ за всички изброени.

Случаят в село Труд е доказателство, че активната позиция и гражданският натиск рано или късно се увенчават с успех. Ще работим постигнатото да бъде трайно. И благодарим на всички, които ни подкрепят.