РИОСВ ДАВА ПОДВЕЖДАЩА ОБЩЕСТВЕНОСTТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СПИРАНЕТО НА ЦЕНТРАЛАТА В ТРУД

Сигналите за зареждащи цистерни и заредена със суровина площадка повече от две седмици след връчването акта за преустановяване на дейността, поставят много въпросителни относно ще спре ли изобщо оператора и в какви зависимости е местния ресор на МОСВ в лицето на РИОСВ – Пловдив?

Към настоящия момент единствената информация стигаща до обществеността от РИОСВ, респективно МОСВ е чрез медиите. Това се случва, докато жителите на Труд очакват достъп до обществена информация по официален път на въпроси, на които потърсиха публичност и чрез медийното пространство.

Издаденият акт и плана за излизане от експлоатация свързани с проблемното за хиляди производство остават скрити от потърпевшото население и към днешна дата.

На 30.10.2020, самоинициативни местни жители решават да проверят отговаря ли на реалността последната информация сведена в медииното пространство от РИОСВ на тема „Биоцентралата в село Труд е в процес на постепенно безопасно спиране“.
Оповестено е, че Централата е в процес на постепенно безопасно извеждане от експлоатация под надзора на РИОСВ – Пловдив. Това, което провокира местните е, че в годините до сега, за тях „надзор“ и „РИОСВ“, често са две несъвместими думи.

На място жителите установяват несъответствия от оповестеното от РИОСВ-Пловдив и фактическо положение.

ОБЯВЕНОТО, ЧЕ ДВАТА БЛОКА, В КОИТО СЕ СЪХРАНЯВА СИЛАЖЪТ, СА ПРАЗНИ, А В ПЕРКОЛАТНАТА ВАНА ИМА МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ТЕЧНОСТ, ЯВНО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА НЕ МАЛКО СУРОВИНА ПОДГОТВЕНА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА. ПРИ ТАЗИ ГЛЕДКА ОСТАВАТ И СЪМНЕНИЯ ЗА „ПРАЗНАТА“ СПОРЕД РИОСВ ПЕРКОЛАТНА ВАНА.

Тук възникват два въпроса:

– посещава ли изобщо РИОСВ – Пловдив площадката или пита оператора, какво е състоянието в момента дистанционно?

– ако посещава и е констатирало празни блокове, защо те пак са пълни?

ВЪПРОСИТЕЛНИ ОСТАВЯ И СЪОБЩЕНИЕТО ЗА РЕГУЛЯРНО ИЗВОЗВАНЕ НА ТЕЧНА И ТВЪРДА ФРАКЦИЯ БИОТОР.

От две седмици, в землището се извършва безобразно разливане на ферметационен продукт в земеделски площи, за което свидетелстват не една публикации в FB групата на местните „Забелязано в с. Труд“.

Тук въникват следните въпроси:

– кой отговаря за контрола по регулярното извозване на несъответстващия на редица европейски и български изискваня за употреба в земеделието ферметационен продукт (според назначената от Областна управа експертната оценка)

– защо след толкова много граждански сигнали относно съмнения в състава на течностите излизащи от инсталацията, третираща земеделските площи, 6-та година подред БАБХ – Пловдив отказва да наложи на оператора изискуемото и задължително пастьоризиране и обезвреждане на входящата суровина от животински отпадъци.

– защо БАБХ-Пловдив в лицето на Земеделието, отказва и при последните колективни проверки и наличие на експертна оценка от Областна управа, която посочва пропуските на институцията тя продължава да мълчи и не констатира явното – а именно, че инсталацията не отговаря на изискванията, които позволяват третирането на животински отпадъци, същите които са основна предпоставка оператора да получава огромни суми във вид на преференции за производството на електричество от джобовете на данъкоплатците.