Мин. на здравеопазването отново потвърди становището си за вредата от неприятните миризми в/у експонираното население.

Това става ясно от публикация на Кремена Петрова, общински съветник от Нова Загора и председател на Сдружението “Нова Загора иска да диша”, чийто повод за създаване бе същият проблем с биогаз електропроизводството в община Нова Загора.

Кремена Петрова споделя:

Министерство на здравеопазването многократно е уведомявало Администрацията на Министерски съвет, компетентните органи и засегнатите страни, за позицията на здравните власти и необходимостта от предприемане на мерки за решаване на проблема от компетентните ведомства – МОСВ и МЗХГ.

* Министерство на здравеопазването отново акцентира върху НЕОТЛОЖНАТА НЕОБХОДИМОСТ от въвеждане на отстояния, с цел опазване общественото здраве.

* Министерство на здравеопазването обръща отново внимание, че съгласно чл. 2 от Закона за здравето, опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата.

* До 2011 г. с Наредба №7 на МЗ, предприятия, потенциални замърсители се изграждаха извън населените места. Още с правителството на Борисов 1, тази наредба беше отменена. По този начин интересите на определени бизнес оператори, приближени до властта, бяха поставени пред интересите на гражданите. Потъпкано беше тяхното основно човешко право – ДА ДИШАТ ЧИСТ ВЪЗДУХ!
С тази промяна, по лобистки път, парламента на чело на мин. председателя Бойко Борисов и с гласовете на водената от него партия бе продадено здравето ни!

Очакваме воля и кураж от новите управляващи в най-кратък срок да предприемат необходимите действия, с които да създадат условия за благоприятна жизнена среда на всеки гражданин в България.