Ние и институциите

Ние към тях

 

 1. Проведено Общоселско събрание на 16.07.2016 г. за избор наИнициативен комитет, под патронажа на Кмета на с.Труд Красимир Минков във връзка с обсъждането на Инвестиционно намерение с вх. № 10-17-339/11.07.2016 г. в Кметство с.Труд, подадено от фирма „Билд Инвест СИТ“ ЕООД, построила Централа за топло и електроенергия от биомаса в землището на с.Труд през 2014 г.
 2. Избор на Инициативен комитет от гражданите на с.Труд и Протокол /стенограма/ от 16.07.2016 г. – събрание на местна гражданска инициатива с. Труд, в състав: Анка Марлакова, Стефан Митов, Галя Тошкова, Станимир Тончев и Мима Минева.
 3. Уведомление до Кмета на Община „Марица“ гр.Пловдив с
 4. вх. № 94-00-1710/22.07.2016 г. с приложения за: Протокол № 1 на Кметство с.Труд за избор на Инициативен комитет, жалби входирани – 71 бр. в Кметство с.Труд.
 5. Обръщение до: Кмета на Община „Марица“ с вх.№ 10-17-М52/21.07.2016 г.
 6. Обръщение до: Кмета на с.Труд, Областен управител на гр.Пловдив, Директор на РИОС гр.Пловдив, Министерство на околната среда и водите – София, Министерство на Правосъдието – г-н Цацаров София, Омбудстман на РБ – София, Премиера на Република България– изпратени с обратни разписки – 21.07.2016 г.
 7. Изпращане и по имейли на гореизброените Министерства – 21.07.2016 г.
 8. Писмо до РИОСВ –Пловдив с вх. № ………………..08.08.2016 г. и Министерството на околната среда и водите София, с обратна разписка от 08.08.2016 г.
 9. Писмо до РДНСК – Пловдив с вх. №……………08.08.2016 г. и Министерството на регионалното развитие София, с обратна разписка от 08.08.2016 г.
 10. Заявление за достъп до обществена информация до Кмета на Община „Марица“ с вх. № ДОИ-5/28.07.2016 г. за имот № 73242.172.115 в землището на с.Труд, общ „Марица“ /издадени и заверени копия с мокър печат – вярно с оригинала, строителни документи/.
 11. Заявление за достъп до обществена информация до Кмета на Община „Марица“ с вх.№ 92-01-136/22.08.2016 г. за инвестиционните намерения за имот № 73242.172.115 в землището на с.Труд, където функционира Централа за производство на електро и топлоенергия от биомаса.
 12. Заявление за достъп до обществена информация до Кмета на с.Труд, общ.“Марица“ с вх.№ 10-17-518/18.08.2016 г.за всичкиналични документи притежание на Кметство с.Труд за имот № 73242.172.115 в землището на с.Труд , където функционира Централа за производство на електро и топлоенергия от биомаса.
 13. Обява на Кмета на с.Труд с изх.№ 10-17-479/27.07.2016 г. за организиране на Подписказа преустановяване на дейността на фирма „Билд Инвест СИТ“ ЕООД в землището на с.Труд.
 14. Жалби до: Омбудсмана на РБ, Министерство на здравеопазването, МОСВ, Министерство на Правосъдието и Премиера на РБ – с обратни разписки от 19.08.2016 г.
 15. Жалби до: Басейнова дирекция Пловдив и МОСВ София – вх.№ КД-03-20/16.08.2016 Г.
 16. РИОСВ –гр.Пловдив– вх.№ 2244/02.09.2016 г.
 17. РДНСК – вх. № 1161/04.08.2016 г.
 18. Жалба до – Областна администрация Пловдив вх. № АСД-030120 от 14.09.2016 г.
 19. Жалба до Пловдивска прокуратура с вх. №
 20. Жалба до РИОС Пловдив – вх. № жс-36/14.09.2016 г.
 21. Жалба до Община Марица –вх.№ ЖС-82/12.09.2016         Г.
 22. Жалби до МОСВ, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването – с обратни разпискa

 

Те към нас

 1. РДНСК    – изх.№ М-1473/09.08.2016 г.
 2. Община Марица – изх.№ ДОИ -5/1/ от 10.08.2016 г.
 3. РИОСВ – гр. Пловдив с изх № 2055/18.08.2016 г.
 4. РИОСВ – гр.Пловдив в отговор на проверка по жалба на ИК – от 23.08.2016 г.
 5. Министерство на правосъдието изх.№ 94-С267/22.08.2016 г.
 6. Министерски съвет – изх. № 1020/16 от 23.08.21.016 г.
 7. РЗИ – гр. Пловдив – изх.№ 5385/24.08.2016 г.
 8. Министерство на здравеопазването – изх.№ 97-685/02.09.16 г.
 9. МОСВ – изх.№ 94-00-350/05.08.2016 г.

В обобщение за проблема уведомени са:

фирмата Собственик

Община Марица

Областен управител – Пловдив

Дирекция РЗИ – Пловдив

Дирекция РИОСВ Пловдив

Дирекция на РДНСК – Пловдив

Басейнова дирекция – Пловдив

Министерство на Околната Среда и Водите – София

Министерство на Здравеопазването – София

Еко министерство – София

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство – София

Министерство на Правосъдието – София (г-н Цацаров)

Окръжна Прокуратура – Пловдив

Окръжна Прокуратура – София

Омбудсман на Република България (г-жа Мая Манолова)

Премиер на Република България (г-н Бойко Борисов)

Към момента има и жалби до европейски институции, но ще бъдат добавени в последствие, когато получим обратна връзка!

Всички от тези институции са получили минимум една,

а някой по две и повече жалби в период от няколко месеца.