ПОКАНА за ОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ

НА 18.04.2018Г. ОТ 18:00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕ
“СВЕТЛИНА-1929” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
ОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ

по инициатива на кметство Труд – ще се дискутира следната тема – разпореждане със селска и общинска земя.

Като втора точка от дневния ред Хората в Труд ще имат възможността да се срещнат със своите съграждани  учредили сдружението с нестопанска цел “Бъдеще за село Труд”, които с готовност ще изслушат проблемите в селото и заедно ще потърсим решения.

Сдружението работи в обществен интерес. Предмет на неговата дейност е:

Развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд.

Поддържане инфраструктура на с. Труд, обновяване и опазване на парковете и градините в с. Труд.

Защита гражданските права.

Развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците и предпазване от замърсявания;

Обновяване и поддържане на училищата, детската градина, читалищна дейност и извънкласни занимания в с. Труд. Подпомагане развитието на младежта и спорта.

Решаване на транспортните проблеми на жителите на с. Труд и региона.

Решаване на здравните проблеми на жителите на с. Труд и оптимизиране на здравните грижи, предоставяни в селото.

Подпомагане развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура, електроснабдяване и електроразпределение, водоснабдяване и канализация , ландшафт, културни ценности и екология на с. Труд и региона;

Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;

Към момента неговите членове са 18 човека с енергия и ентусиазъм. Сред тях има специалисти от различно естество, които работят и ще работят безвъзмездно за развитието и добрия живот в селото.

Едно от най-важните начинания е издаването на вестник “Трудски вести”,който се разпространява безплатно на територията на с.Труд. В изданието живущите в с. Труд ще се осведомяват за всички събития касаещи с. Труд.

Дневен ред:
1. Обсъждане и управление на Общинска
собственост касаещо кметство с. Труд
2. Други

Очакваме вашите предложения,теми и проблеми на: ел.поща:komitetrud@gmail.com или на тел. 0879/047151