ДЕЦА ОТ ТРУД РЕЦИКЛИРАТ

С радост Ви съобщаваме, че благодарение на местното Сдружение „Бъдеще за село Труд” от началото на м. Март в ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” с. Труд, е разположена уникална за България машина, реализирайки образователната кампания „Дай ПЕТ”. Става въпрос за поставен автомата за обратно събиране на пластмасови бутилки от напитки. Сдружението, съвместно с организаторския екип от клуб „Раунд Тейбъл 3”, „Клуб 41” и собствениците на машината от фирма „Соларити БГ” ООД, целим да насърчим децата да разделят отпадъците си и да са отговорни към опазването на околната среда. До момента интересът и ентусиазмът на децата е огромен. Бихме искали да ви поканим да допринесете към образователната идея на кампанията. Нека дадем положителен пример на нашите деца към опазване на околната среда.
Монтираният модерен автомат за събиране на бутилки от напитки, вмества 900 бутилки, във вид подходящ за последваща преработка. Автомата издава бележка за броя върнати бутилки и така класовете помежду си ще се състезават за награда за най-голям принос към екологичната кауза.
Организаторите се стремят проектът да е дългосрочен и ежегодно да се увеличава обхвата – като брой учебни заведения, а защо не и като населени места. Кампанията е подкрепена и се организира от Раунд Тейбъл 3 Пловдив, Клуб 41, Пловдивската асоциация на училищните настоятелства, както и местни фирми от града.
Още за инициативата:
1. Описание на проблема
Днес много продукти са направени от пластмаса, като допълнения за облекла, опаковки за храни, напитки, опаковки, мебели, играчки, превозни средстваи и др. Пластмасата е страничен продукт на нефт и производствените процеси на пластмаси ще генерират парникови газове. За естественото и разлагане в природата са необходими около 500 години. Ето защо, има спешна нужда от намаляване на пластмасови отпадъци, с оглед ограничените природни ресурси и проблемите с изменението на климата. Същевременно пластмасовите бутилки могат да бъдат рециклирани в килими, очила за плуване, купички за кучета, раници, колела за скейтборд и ски якета.
Настоящата кампания представлява иновативен и атрактивен начин за поставяне на по-голям акцент върху разделното събиране на РЕТ (вид пластмаса) бутилки. Осъществява се чрез поставяне на автомат за обратно събиране на пластмасови бутилки и кенове. За да се повиши осведомеността и създаването на култура у подрастващото поколение на намаляването на отпадъците и рециклирането, фирма Соларити БГ кани всички училища да участват.
2. Цели на кампанията
Кампанията е насочена към насърчаването на разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда и да предизвика разговори на тема рециклиране сред учащите в участващите училища.
Основните мисии са:
• да се култивира и поддържа промяна в поведението на учениците на намаляване на отпадъците и рециклиране;
• да накара учениците да споделят идеята и да пренесат посланието сред приятелите и семействата си;
• Да се насърчат младите хора да се замислят за последиците от техните действия върху околната среда и ролята, която те могат да играят в постигането на положителна промяна в обществото.

3. Детайли
Училището определяне място за поставяне на машината. Инсталацията се извършва от екипа на Соларити БГ. За стимулиране интереса и участието на учениците в кампанията се организират състезания и конкурси. Наградите обикновено се осигуряват от спонсори.

4. Училищни състезания и конкурси
4.1 Състезания
Клас от всеки випуск, върнал колективно най-много бутилки се награждава. Резултатите се обявяват в края на кампанията в съответното училище.
4.2 Конкурси по избор
Постер на кампанията– в училището се избира най-добрия, който да бъде умножен и изложен на различни места в училището като пример за другите ученици.

5. Дейности, Сътрудничество и популяризиране
Предварителна подготовка на цялостна кампания
– Осигуряване на училища за участие в кампанията.
– Евентуално сътрудничество с пункт за отпадъци или рециклиращо предприятие, което да изкупи или извозва събраните пластмасови бутилки.
– Популяризиране на кампанията – медии и интернет.

6. Ползи за училището
В образователен аспект – Рециклирането е поучителен опит и с тази инициатива по-атрактивен и забавен начин в учениците, а дори и в учителите и в родителите се създава навик за опазване на околната среда.

7. Очаквани резултати от кампанията
Насърчаване на младите за опазване на околната среда и създаването на навик у тях за намаляване на отпадъците и разделното им събиране.

Членове на СНЦ „Бъдеще за село Труд“ бяха инструктирани относно нужната поддръжка, и я извършват безвъзмездно, като всички средства от върнатата пластмаса ще се добавят към средствата от спонсори, за да може труда и усърдието на децата да бъдат възнаградени подобаващо!
В тази връзка призоваваме, всеки който иска да помогне с транспортирането на пластмасови изделия или иска да стане дарител в изненадата за най-усърдния клас, да се свържат с член на Сдружението лично или на 0879/047151. Децата са нашето бъдеще! БЛАГОДАРИМ ВИ!