ЗА ПОТОПИТЕ СЛЕД ПОРОЙ

ЧИТАТЕЛИ ПИТАТ:НИЕ В ОБЩИНА ИЛИ РЕКА МАРИЦА ЖИВЕЕМ

Това се говори по улиците на селата в община Марица, когато завали дъжд. Всички улици се превръщат в реки, и достъпът до къщите на хората е невъзможен. Действително както в село Труд, така и в повечето други села от общината липсва канализация за дъждовни и обратни води и цялата дъждовна маса се изсипва по улиците и дворовете на хората.
Истинско чудо е например, че заради затлаченото с растителност и боклуци непочистено корито на река Пясъчник, къщите в село Труд досега не са били наводнявани сериозно, но и това може да се случи при всеки следващ дъжд.
В бюджета на община Марица всяка година се предвиждат средства за отводняване на улиците. Но тази година /2019г./ общинските съветници са решили, че селата нямат нужда от отводняване на улиците и че всичко е наред.

Колко е наред за техния мандат от 4 години красноречиво говорят двете снимки от село Труд, споделени от наши читатели”: първата е от 2015година а втората от 2019г.

Въпреки наводнените улици нашите общински съветници обаче решават друго. Така например:
• С Решение №2015 от 22.04.2019г. общинските съветници с пълно единодушие вземат решение за актуализиране на бюджета като отнемат средства (- 12 500лв.) от средствата за отводняване на улиците. Със същото решение гласуват обаче увеличение на фонда за заплати с 6 500лв.
• Месец по-късно с Решение №251/28.05.2019г. общинските съветници отново с пълно единодушие вземат решение за актуализиране на бюджета като отнемат от средствата за отводняване на улиците в селата вече 140 000 лева, като ги пренасочват за други разходи.
Остава тайна, защо общинските съветници от община Марица са решили, че улиците нямат нужда от отводняване! Дали според тях улиците в общината са идеални, дали улиците не са наводнени или просто някои от тях-общинските съветници, даже не са разбрали какво гласуват?

в. “Трудски вести” брой 15/Юни 2019
стр. 3-та