За нас

Ние сме жителите на пловдивското село Труд!

Позволяваме си да правим нещо ново и дръзко-да бъдем общество с твърда и ясна гражданска позиция!

Водени от тази идея учредихме сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за село Труд”. Сдружението работи в обществен интерес. Предмет на неговата дейност е:

  1. Развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд.
  2. Поддържане инфраструктура на с. Труд, обновяване и опазване на парковете и градините в с. Труд.
  3. Защита гражданските права.
  4. Развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците и предпазване от замърсявания;
  5. Обновяване и поддържане на училищата, детската градина, читалищна дейност и извънкласни занимания в с. Труд. Подпомагане развитието на младежта и спорта.
  6. Решаване на транспортните проблеми на жителите на с. Труд и региона.
  7. Решаване на здравните проблеми на жителите на с. Труд и оптимизиране на здравните грижи, предоставяни в селото.
  8. Подпомагане развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура, електроснабдяване и електроразпределение, водоснабдяване и канализация , ландшафт, културни ценности и екология на с. Труд и региона;
  9. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;

Към момента неговите членове са 18 човека с енергия и ентусиазъм. Сред тях има специалисти от различно естество, които работят и ще работят безвъзмездно за развитието и добрия живот в селото.

Едно от най-важните начинания е издаването на вестник “Трудски вести”. В изданието живущите в с. Труд ще се осведомяват за всички събития касаещи с. Труд.