СТАНЕТЕ РЕПОРТЕР НА “ТРУДСКИ ВЕСТИ”

Вестник “Трудски вести” е инициатива на сдружение “Бъдеще за село Труд”. Разпространява се безплатно и целият екип работи абсолютно безвъзмездно. Нашата цел е чрез вестника да информираме нашата общественост за всичко, което се случва в село Труд. Ако имате новина, проблем, организирате събитие, или искате да публикувате своя обява или реклама свържете се с нас […]

Прочети повече »

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО и ИК с. ТРУД посетиха ПАРЛАМЕНТА…

На 18.01.2018г. членовете на управителният съвет на сдружение”Бъдеще за село Труд” Станимир Тончев, Тодор Ботев и Атанас Иванов присъстваха на среща в министерство на здравеопазването със заместник министъра Светлана Йорданова и в Народното събрание с председателя на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев. на двете срещи се акцентира […]

Прочети повече »

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО ТРУД? част 1

В рубриката „НАШАТА ИСТОРИЯ“ в няколко поредни броя, ще ви запознаем с исторически данни за с. Труд от създаването му до наши дни! Благодарение на труда на отец Кирил Тошев, нашето село има издадена книга „СЕЛО ТРУД-ИСТОРИЯ на Храм, Училище, Читалище.   През IV в пр.н.е. в землището на настоящето село възниква тракийското селище Сгуламе. […]

Прочети повече »

КЪДЕ И КАК ДА ИЗХВЪРЛЯМЕ ЗАКОННО СВОИТЕ ОТПАДЪЦИ?

Преди няколко месеца множество от улиците на селото изглеждаха като на снимката. Разпиляни и непочистени контейнери около които се образуваха сметища. Паралелно с това не въднъж горя основното сметище. Селото има наложени няколко глоби от Регионалната инспекция по опазване не околната среда и водите именно за изхвърляне на битови отпадъци в коритото на река “Пясъчник” […]

Прочети повече »