КАМЕРИ

През Юли 2018г. СНЦ “Бъдеще за с. Труд” започна работа и поетапно връща към живот неработещото до скоро видео наблюдение на с. Труд!

Благодарим на членовете на Сдружението отделили време и средства и за тази кауза. За СНЦ “Бъдеще за с. Труд”, сигурността на жителите е и ще остане с висок приоритет !

ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ БЕТА ВЕРСИЯ (това не е финалния вид и брой точки на излъчване)