ЕДИН МИЛИОН И ТРИСТА ХИЛЯДИ ЛЕВА ИДВАТ В СЕЛО ТРУД!

НАЙ-МАЛКО 1 300 000 ЛЕВА ЩЕ ПОЛУЧИ СЕЛО ТРУД, АКО СЕ ВЯРВА НА ДУМИТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА ГОСПОДИН ДИМИТЪР ИВАНОВ!

На 17 април 2018г. в читалището на село Труд се проведе среща на гражданите с кмета на община Марица господин Димитър Иванов, общинските съветници и кмета на селото господин Красимир Минков. Естествено Сдружението присъства буквално с цялата си членска маса на това събрание! Основната тема бе поставеният от община Марица в лицето на г-н Иванов, иск за одобрението на гражданите за извършване на продажби на земи от землището на село Труд. При липса на достатъчно присъстващи за да бъде обявено събранието за валидно, един от основните въпроси от страна на трудчани бе, къде ще отидат парите от продажбите? Г-н Иванов отговори че 70 – 75% от парите от продажбите ще се върнат за удовлетворяване на нуждите на село Труд.
Към днешна дата със Заповед на кмета на община Марица с№ РД-09-295/25.02.2019г. бе открита процедура за продажба чрез търг на ПИ с №o73242.50.42 с площ 90 130 кв. м., находящ се в землището на село Труд, местността Ралчовица, с начална тръжна цена – 1 802 600лева.
Със Заповед на кмета на община Марица с№ РД-09-294/25.02.2019г. бе открита и още една процедура за продажба чрез търг на ПИ с № 73242.50.67 с площ 1 661 кв., находящ се в землището на село Труд, местността Ралчовица с начална тръжна цена – 33 220лева.
Простата сметка показва, че ако тези два имота се продадат даже и на началната си тръжна цена, то според обещанието дадено от г-н Иванов пред гражданството на село Труд, селото ще получи около 1 300 000лева /един милион и триста хиляди лева/.
Село Труд има нужда от тези пари, за ремонта на улиците, за поддържане на чистотата, за ремонти на ВиК, ликвидиране на нерегламентираните сметища, за благоустрояване на селото и парковете в него и край него!
Нашият екип държи своите читатели винаги информирани за случващото се в село Труд. На скиците са посочени двата обявени за продажба имота.
Очаквайте продължение!