СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД“ ЩЕ СЕ ЯВИ СЪС СВОИ ГРАЖДАНСКИ КАНДИДАТИ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

ОКТОМВРИ ЩЕ Е СЪДБОВЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЕЛО ТРУД

Това стана ясно на поредното събрание организирано от Сдружението на 27.06.2019г. в читалище „Светлина-1929” в с. Труд.

На събранието присъстваха членовете на управителния съвет на сдружението, членове на общото събрание и значителен брой жители на село Труд. Акцентите отново бяха множеството проблеми на селото и множеството стъпки, предприети от сдружението по пътя за решаването им. В продължение на три години, първите две от които като инициативен комитет, сдружение „Бъдеще за село Труд” не спира да работи за подобряване на статуквото в село Труд. Ежедневно получава и обработва десетки сигнали на граждани за нередности от всякакво естество, които са пряк ангажимент на местната власт в лицето на кметство и община. Получаването на тези сигнали, поставя сдружението в ситуация да носи отговорност и предлага решения, но липсата на достатъчно граждански механизми за контрол не дава възможност да решим огромният списък от проблеми на хората.

В ресора на една неправителствена организация, каквато е сдружението, е да осъществява комуникационен канал между гражданите и местната власт, да съдейства с всички сили за преодоляване на дистанцията и да подпомага участието на гражданите в процесите касаещи добро и близко до хората управление. Дотук всичко звучи нормално, нали?

И щеше да бъде, ако имахме местна власт, която се интересува и формира своите политики близко до хората. Тригодишната практика на сдружението извади на преден план няколко непреодолими проблема:

1.Липсващото доверие – Гражданите нямат доверие на местната власт и не вярват в способността и волята й да решава проблеми.

  1. Вечните проблеми на с. Труд – На дневен ред с години стоят едни и същи нерешени, но вредни за живота и здравето обстоятелства, като: сметището, централата за биогаз, допускането на стопански обекти, които с производствата си на метри от домовете на хората извършват производствени дейности. Инвеститори, които не спазват закона по отношение на чистота и шум и остават безнаказани, липса на канализация, липса на достатъчно на брой зелени и облагородени площи, тотална липса на контрол по отношение на отпадъците и тяхното съхранение, черниците, които никой не кас- три и контролира и в този момент на доста места са превзели платното за движение исъздават рискове от ПТП.. Плачевното състояние на улиците в цялото село и др.
  2. Важните решения се вземат винаги на тъмно, без обсъждане – Общината продължава да допуска инвестиционни намерения, които минават без обществено обсъждане.
  3. Общинският съвет като гумен печат на кмета – Общината продължава да разпределя нашите средства без обществено обсъждане и Общинския съвет преценява нуждите на населението без ясна представа какви точно са те.
  4. Труд найголямото село с наймалкия бюджет– От години бюджетът на село Труд за капиталови разходи е критично малък на фона на факта, че село Труд е най-голямото село в Община Марица. 6. Кметските съветници и общинските съветници на Труд са пасивни – От години кметски съветници и общински такива, не полагат нужните усилия, за да защитят в общински съвет интересите на село Труд, нито по отношение на отпусканите от общината средства, нито по отношение на действия за подпомагане на обще- ството при решаване на някои не големи и лесно решими проблеми (като този с черниците и др.). Това твърдение е проверимо чрез сайта на общински съвет на Община Марица, в който е публикувано всяко решение на общинския съвет.
  5. Общински съвет работи на тъмно, а гражданският контрол е мираж – От години общинският съвет на Община Марица взима своите решения с поименно гласуване, но в протоколите от тези решения много удобно не става ясно кой как е гласувал. Това отнема възможността ни, като хора пратили с гласовете си свои представители в Общинския съвет, да контролираме тяхната дейност и да се информираме дали защитават нашите интереси.
  6. Общината е безидейна пред идеите на местните хора и сдружението– При възникването на проблеми, било то касаещи един или стотици потърпевши, ние – Сдружение „Бъдеще за село Труд”, се стараем да реагираме веднага. Местната власт често има нужда от месеци мълчание, за да установи в чия компетенция е проблемът и често си го решаваме сами, защото тези, от които зависи, мислят в мандати, а нашият живот е безценно време за нас.
  7. Фиктивните проверки са запазена марка на Общината – За всички палежи на сметището, кризи с водата, проблеми със сметосъбирането, недобросъвестни инвеститори и т.н. влагаме огромни усилия в сигнали и кореспонденция. Местната власт формира комисии, прави проверки, пише констативни протоколи и предписания, но удобно забравя да проследи дали издадените предписания са изпълнени или не. Думата контрол е забравена.
  8. Гражданите са натикани далече от вземането на решенията– Община Марица се управлява далече от хората и техните проблеми. Община Марица не дава възможност на хората да участват в местното самоуправление. Пример за това е ограничението за граждани (поставено в правилника за дейността на общински съвет), които не са част от партийна структура, да участват в кметските съвети, които има към всеки кмет на населено място в общината и с които общински съвет в много случаи сондира мне- ние по важни за населеното място въпроси.

НА НАС – СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД”, 10 ПРИЧИНИ НИ СТИГАТ, ЗА ДА ИСКАМЕ ПРОМЯНА.

НИЕ ОТ МЕСТНОТО СДРУЖЕНИЕ, СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ПАРТИЙНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

НИЕ ОТ МЕСТНОТО СДРУЖЕНИЕ, СМЕ СВОБОДНИ И НИКОЙ НЕ НИ ДИКТУВА КАКВИ РЕШЕНИЯ ДА ВЗИМАМЕ. НЯМАМЕ ПАРТИЙНИ ШЕФОВЕ. НЕ ЧАКАМЕ НЯКОЙ ОТ ДАЛЕЧЕ ДА НИ КАЗВА КАКВА ПОЗИЦИЯ ДА ЗАЕМЕМ.

ЗА НАС – СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД”, ВАШИЯТ ГЛАС Е ЦЕНЕН И СЛЕД ИЗБОРИТЕ. НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД” НЕ МИСЛИМ В МАНДАТИ, ЗАПЛАТИ И ОБЛАГИ. НЯМА ДА ПРАВИМ КОНЦЕРТИ И ДА РАЗДАВАМЕ КЕБАПЧЕТА.

ЩЕ РАБОТИМ УСИЛЕНО ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО СЕЛО И ОБЩИНА С ПО-ГОЛЯМО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ.

 

в. “Трудски вести” брой 16ли 2019
стр. 1-ва и 4-та