4 МЕСЕЦА ОТ СПИРАНЕТО НА БИО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА В ТРУД – 4 МЕСЕЦА СПОКОЙСТВИЕ

Четвърти месец след преустановяването на над 5-годишната сага около тежките обгазявания в село Труд. Населението е категорично в това че вече има възможност да диша въздух без носещи се задушливи миризми, получени в резултат от разлагането на животински и растителни отпадъци на площадката на Биогаз електроцентралата, намираща се в непосредствена близост до жилищна зона на пловдивчани.

Работещата от началото на 2015-та година биогаз електроцентрала, създава, на първо място – опасност за здравето на живущите (потвърдено и от Министерството на здравеопазването) чрез изпусканите емисии в околната среда, на второ място – чрез големия тежкотоварен трафик, минаващ през сърцето на с. Труд, разнасящ ужасяваща смрад включително покрай редица обществени обекти – детска градина, ясли, училище и т.н., и не последно място – с денонощния нискочестотен тътен от когенерацията (двигателя) на инсталацията.

Пломбирането на електроцентралата, работеща чрез разлагане на биологични отпадъци, допринесе и до преустановяване на така нареченото „торене“, за което има подадени редица сигнали за нарушения, които се оказват рисков фактор, както за почвите, така и за подпочвените води, водейки след себе си риск и за цялата продукция, разпространявана до всички краища на страната.

„Единствените дни, в последните месеци, в които сме усещали и сме получавали сигнали за разнесла се добре позната воня, са били дните, в които на площадката се извършваше дейност по почистването, източването на вани/съдове след финалното преустановяване на дейността, което настъпи едва след не една допълнителни проверки, установили неспазване на издадения АКТ на местната Екоинспекция“ – съобщават от местното Сдружение „Бъдеще за село Труд“.

Извършената бърза справка за приетите сигнали в Регистър на постъпили сигнали на Зелен телефон в РИОСВ- Пловдив, за период от няколко месеца назад, потвърждава думите на местните.

„Това всъщност е и доказателство за, така удобните, твърдения от страна на оператора, че хората бъркат източника на задушливата смрад с коритото на река Пясъчник.
Доводите му не кореспондират с истината. Безапелационно считаме, че източник на добре различимите и най-задушаващи и интензивни есенции на ферментирали отпадъци е едно и също място – площадката на централата“

Жителите на с. Труд са ЗА добри европейски практики в областта на възобновяемите енергийни източници, но не и когато печалбата и икономическите интереси на шепа хора и тяхната дейност са за сметка на здравето и нормалния живот на хиляди потърпевши, и лишаването им от основни конституционни права.